Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
2746 visa du lịch Lee 2022-05-16 Chờ trả lời
2745 가족 초정 지33 2022-05-16 Hoàn tất trả lời
2744 Visa du lịch Lai 2022-05-16 Hoàn tất trả lời
2743 visa du học kimhee 2022-05-14 Hoàn tất trả lời
2742 Thắc mắc visa kết hôn Qui 2022-05-14 Hoàn tất trả lời
2741 Visa du lịch Hung TQ 2022-05-12 Hoàn tất trả lời
2740 여행비자 kim 2022-05-11 Hoàn tất trả lời
2739 visa tham than nguyen huong 2022-05-11 Hoàn tất trả lời
2738 대도시관광비자 (C-3-91) 발급문의 SJ Han 2022-05-09 Hoàn tất trả lời
2737 Thắc mắc Visa du học sinh 2022-05-09 Hoàn tất trả lời