Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
1245 Hộ chiếu hết hạn, visa còn hạn tamnguyen 2019-08-23 Hoàn tất trả lời
1244 Hồ sơ visa visa 2019-08-23 Hoàn tất trả lời
1243 hỏi về nhận visa Tan Bui 2019-08-23 Hoàn tất trả lời
1242 Visa Anan 2019-08-23 Hoàn tất trả lời
1241 visa visa 2019-08-23 Hoàn tất trả lời
1240 Sao kê ngân hàng Cynd 2019-08-22 Hoàn tất trả lời
1239 Về việc dịch thuật công chứng tư pháp tuongvanpham 2019-08-22 Hoàn tất trả lời
1238 Chứng minh công việc Cynd 2019-08-22 Hoàn tất trả lời
1237 Thắc mắc về bản photo cho CMND và Hop đồng lao động song ngữ Vien 2019-08-21 Hoàn tất trả lời
1236 Thay đổi thông tin đặt lịch hẹn Viet 2019-08-21 Hoàn tất trả lời