Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
2223 Vi da thăm thân ngắn han Hoa 2021-03-02 Chờ trả lời
2222 Visa Phuong 2021-03-02 Chờ trả lời
2221 visa van 2021-02-27 Hoàn tất trả lời
2220 Visa Du Lịch Theo lời mời Jin 2021-02-27 Hoàn tất trả lời
2219 Kết quả visa Huong 2021-02-22 Hoàn tất trả lời
2218 Trả kết quả visa Thị nữ 2021-02-22 Hoàn tất trả lời
2217 Nộp hồ sơ du học Hồ Đức Mạnh 2021-02-22 Hoàn tất trả lời
2216 visa F3 Anh 2021-02-17 Hoàn tất trả lời
2215 Bổ sung Huong 2021-02-17 Hoàn tất trả lời
2214 visa nhi 2021-02-17 Hoàn tất trả lời