Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
2447 XIN DẤU TRÊN BẢN SAO CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG An 2021-09-23 Chờ trả lời
2446 BẢN SAO BẰNG CÓ ĐƯỢC CHẤP NHẬN HAY KHÔNG TOANKEU 2021-09-23 Hoàn tất trả lời
2445 Xin dấu Han 2021-09-23 Đang trả lời
2444 Giấy miễn cách li NHI 2021-09-23 Hoàn tất trả lời
2443 Bệnh viện khám lao Thanh Trúc 2021-09-22 Hoàn tất trả lời
2442 건강검진 지정병원에 대해 RafflesMedical 2021-09-22 Đang trả lời
2441 Hỏi về giấy khám lao Dasha nguyễn 2021-09-22 Hoàn tất trả lời
2440 THÔNG TIN NỘP XIN VISA ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HỘ KHẨU KHÔNG THUỘC PHÍA NAM NHƯNG CÓ SỔ KT3 TOANKEU 2021-09-22 Hoàn tất trả lời
2439 Kết quả visa Thaner 2021-09-22 Hoàn tất trả lời
2438 Hỏi về xin dấu hợp pháp hóa lãnh sự cho bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm Thái Thịnh 2021-09-21 Hoàn tất trả lời