Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
4547 Giay Xac Nhan Nhan Vien Phuong 2023-09-22 Hoàn tất trả lời
4546 Visa C39 Key 2023-09-22 Hoàn tất trả lời
4545 Visa du lịch ngắn hạn C-3-9 về Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính Trang Thùy 2023-09-22 Hoàn tất trả lời
4544 NHẬN KẾT QUẢ thu 2023-09-22 Hoàn tất trả lời
4543 C-3-1 Jinie 2023-09-22 Hoàn tất trả lời
4542 Hỏi về thông tin ghi nhận địa chỉ lưu trú Tin Tin 2023-09-21 Hoàn tất trả lời
4541 Thời hạn giấy tờ nộp Visa Mya 2023-09-21 Hoàn tất trả lời
4540 C3-1 Jinie 2023-09-21 Hoàn tất trả lời
4539 Giấy tờ bằng cấp có cần công chứng Fay 2023-09-20 Hoàn tất trả lời
4538 Điền đơn xin VISA Mya 2023-09-20 Hoàn tất trả lời