Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
1872 VISA 5 năm còn hạn trong khi Hộ Chiếu hết hạn Minh Nguyen 2020-01-29 Chờ trả lời
1871 Visa Đại Đô Thị Quoc Anh 2020-01-24 Chờ trả lời
1870 Visa ngắn hạn lưu trú trên 90 ngày khi đã có visa Multiple 5 năm Vannguyen 2020-01-22 Hoàn tất trả lời
1869 VISA FOR FOREIGNER WORKING IN VIETNAM Sean Sebastian 2020-01-21 Hoàn tất trả lời
1868 Denied reason : Others : 불체우려 Abbi 2020-01-20 Hoàn tất trả lời
1867 베트남인 한국 비자 금융회사 2020-01-20 Chờ trả lời
1866 Địa điểm nộp Visa dành cho người miền trung có KT3 Đức 2020-01-20 Hoàn tất trả lời
1865 Visa đại đô thị Lam 2020-01-19 Hoàn tất trả lời
1864 CHỨNG MINH TÀI CHÍNH VISA DU LỊCH TỰ TÚC Phuong 2020-01-17 Hoàn tất trả lời
1863 THỦ TỤC XIN VISA CÓ THƯ MỜI TỪ CÔNG TY MẸ BÊN HÀN Thao 2020-01-16 Hoàn tất trả lời