Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
1516 Lấy kết quả visa thay người thân Anh Tuan 2019-10-18 Hoàn tất trả lời
1515 Visa 5 năm Van 2019-10-18 Hoàn tất trả lời
1514 Visa 5nam Nhi 2019-10-18 Hoàn tất trả lời
1513 du học Hàn Nhi 2019-10-18 Hoàn tất trả lời
1512 Lấy kết quả visa Anh Tuan 2019-10-18 Hoàn tất trả lời
1511 du học Hàn Nhi 2019-10-18 Hoàn tất trả lời
1510 đăng ký lịch hẹn khang 2019-10-18 Hoàn tất trả lời
1509 Doi ten lich hen Hanh 2019-10-17 Hoàn tất trả lời
1508 Visa Multiple Phong Trần 2019-10-17 Hoàn tất trả lời
1507 Đăng ký lịch hẹn online Hà Đan 2019-10-17 Hoàn tất trả lời