Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
2250 Hồ sơ phục học cho sinh viên bảo lưu đại học Ngochuyen 2021-05-17 Hoàn tất trả lời
2249 Visa thăm thân Minh yen 2021-05-10 Hoàn tất trả lời
2248 visa lao động Ngắn hạn c-4 Ke vin 2021-05-08 Hoàn tất trả lời
2247 Xin cung cấp thông tin về VISA THƯƠNG MẠI, CÔNG TÁC GIỮA HAI CÔNG TY (C-3-4) Nam 2021-05-07 Hoàn tất trả lời
2246 visa loan 2021-05-06 Hoàn tất trả lời
2245 visa hana 2021-05-06 Hoàn tất trả lời
2244 HPHLS nhi 2021-05-04 Hoàn tất trả lời
2243 visa linh 2021-04-29 Hoàn tất trả lời
2242 Visa c31 Visa c31 2021-04-26 Hoàn tất trả lời
2241 THỰC TẬP SINH CÔNG NGHIỆP VISA D-3-13 Dương 2021-04-15 Hoàn tất trả lời