Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
5938 Visa multi Korea 10 2024-07-19 Chờ trả lời
5937 Bổ sung hồ sơ Ly 2024-07-19 Chờ trả lời
5936 Bổ sung hồ sơ visa Ly 2024-07-19 Hoàn tất trả lời
5935 VISA THĂM THÂN HÀN QUỐC Nga 2024-07-19 Hoàn tất trả lời
5934 visa yen 2024-07-19 Hoàn tất trả lời
5933 Visa Mint 2024-07-19 Hoàn tất trả lời
5932 Dịch công chứng CT07 Châu 2024-07-19 Hoàn tất trả lời
5931 Hồ sơ VISA du học Hàn Quốc anhkha 2024-07-19 Hoàn tất trả lời
5930 Visa H 2024-07-18 Hoàn tất trả lời
5929 cấp phát thư visa rncndwp 2024-07-18 Hoàn tất trả lời