Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
1975 visa c3-1 cho bất hợp pháp tự nguyện về nước ha 2020-05-26 Hoàn tất trả lời
1974 Visa D2 Trang 2020-05-26 Chờ trả lời
1973 Visa C3 Dung 2020-05-21 Hoàn tất trả lời
1972 xin cấp Visa C--3-1 Minh Trí 2020-05-19 Hoàn tất trả lời
1971 Xin lại visa D2 복학 cho viên sinh đang học đại học ở Hàn Quốc, bảo lưu về Việt Nam Ellie 2020-05-19 Hoàn tất trả lời
1970 Visa Trang 2020-05-19 Hoàn tất trả lời
1969 Thủ tục xin lại visa D2 cho sinh viên học chuyên ngành đã bảo lưu Ellie 2020-05-18 Hoàn tất trả lời
1968 Visa f3 Lily 2020-05-09 Hoàn tất trả lời
1967 Visa thăm thân. Cha mẹ. Linh linh 2020-05-07 Hoàn tất trả lời
1966 Visa Yamuna 2020-05-06 Hoàn tất trả lời