Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
3550 Hoi ve Visa C3-91 Jinie 2022-11-27 Chờ trả lời
3549 Miễn chứng minh tài chính Thanh 2022-11-26 Chờ trả lời
3548 Hỏi cách điền đơn Hỏi cách điền đơn 2022-11-25 Hoàn tất trả lời
3547 Lệ phí visa du lịch Thanh 2022-11-25 Hoàn tất trả lời
3546 Ba mẹ My 2022-11-24 Hoàn tất trả lời
3545 Lên trung tâm Duy 2022-11-24 Hoàn tất trả lời
3544 Visa Đại Đô Thị JangH 2022-11-23 Hoàn tất trả lời
3543 C3-1 Vân 2022-11-23 Hoàn tất trả lời
3542 C-3-91 HuyCong 2022-11-23 Hoàn tất trả lời
3541 Hỏi về việc trả passport Mai 2022-11-23 Hoàn tất trả lời