Lệ phí nộp hồ sơ và dịch vụ hỗ trợ

Hướng dẫn lệ phí nộp Visa

Dịch vụ nộp Visa: 390,000 VND/hồ sơ


Đây là lệ phí dịch vụ của Trung Tâm, không bao gồm trong lệ phí thẩm tra hồ sơ của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc.

Lưu ý: Mọi lệ phí, phí dịch vụ chỉ thu bằng tiền mặt Việt Nam Đồng.

Dịch vụ phụ thu

Ngoài lệ phí nộp visa, các đương đơn có thể sử dụng các dịch vụ sau đây.

Dịch vụ bưu gửi

Đây là dịch vụ gửi trả - nhận kết quả tại nhà bằng đường bưu gửi. Dịch vụ được thực hiện bởi Công ty Bưu Điện Việt Nam.


+ Trong thành phố Hồ Chí Minh: 60.000VND - gửi trong vòng 1 ngày làm việc

+ Ngoài thành phố Hồ Chí MInh: 80.000VND - gủi trong vòng 3 ngày làm việc


Dịch vụ photo, in ấn

Photo và in ấn từ thư điện tử: 2.000 VND/trang  (thanh toán tiền mặt)


Dịch vụ tin nhắn - báo tình trạng hồ sơ

Đây là dịch vụ miễn phí được cung cấp nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc theo dõi tình trang hồ sơ theo đường tin nhắn điện thoại. 

Lưu ý đây là dịch vụ thông báo tình trạng kết quả và không bao gồm nội dung đậu/rớt Visa, vì vậy mong Quý khách không đặt mua vé máy bay cho tới khi nhận được kết quả.