Đăng ký Lịch hẹn

Thiết lập ngày đặt hẹn

Thiết lập lịch hẹn

Chọn ngày đăng ký lịch hẹn

Nhập thông tin cơ bản

* Đây là hạng mục bắt buộc.

Ngày đăng ký lịch hẹn Chọn ngày đăng ký lịch hẹn
Khu vực Các tỉnh thành phía Nam Việt Nam tính từ Đà Nẵng trở vào nhưng không bao gồm Đà Nẵng
Loại Visa *
Số người đăng ký Visa *
Cá nhân
Người
Quan hệ với người đăng ký *
Nhập thông tin người đến *
Tên người đến
Ngày sinh
Số điện thoại di động
Ngày xuất cảnh *

*Thiết bị sẽ tự động trở về trang chủ nếu bạn không điền thông tin hơn 5 phút.

Đồng ý sử dụng đặt hẹn trước

OPEN/CLOSE

1. Mục đích thu thập/ sử dụng thông tin cá nhân: Đặt chỗ trước khi đến trung tâm visa


2. Hạng mục thông tin cá nhân sẽ thu thập: Họ và tên, số điện thoại


3. Thời gian bảo lưu và sử dụng thông tin cá nhân: Bảo lưu trong 14 ngày


4. Nội dung về việc có quyền không đồng ý và từ chối, và trường hợp xảy ra các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích do việc từ chối nội dung trên: Khách hàng có thể không đồng ý và từ chối, trong trường hợp từ chối thì không thể đặt chỗ tại trung tâm đăng kí visa.

OPEN/CLOSE

Advance Notification Service (Optional)

Do you want to be notified by application Push message / Notification (WeChat / Zalo) / SMS / LMS for guidance on advance reservation?

You can refuse to apply for the notification service, and you can still make a reservation upon refusal.

Những lưu ý khi đăng ký lịch hẹn

- Trung tâm đăng ký Visa Hồ Chí Minh thực hiện việc đặt hẹn online để giảm thời gian chờ đợi của các đương đơn. Yêu cầu các đương đơn có nhu cầu xin thị thực vào Hàn Quốc sử dụng nhiều phương thức để đặt hẹn online.   

- Chỉ trường hợp đặt hẹn online mới được phép nộp đơn xin thị thực vào sáng thứ 7, tối thứ 3 và thứ 5 

- Các đương đơn cần hoàn thiện tờ khai trước để giảm thời gian nộp hồ sơ. Trường hợp đương đơn chưa hoàn thiện tờ khai, thì cần phải đến trước giờ hẹn 20 phút để đảm bảo được nộp hồ sơ đúng theo giờ hẹn đã đăng ký.

* Tải tờ khai đăng ký xin thị thực tại  “Mẫu tờ khai xin thị thực” trên website của Trung tâm.

* Yêu cầu tham khảo mục "Quá trình xét hồ sơ" trên website để chuẩn bị các hồ sơ cần thiết.

- Nếu quý khách đến trễ so với giờ hẹn, vui lòng lấy số thứ tự tại sảnh chờ như thông thường.

- Quý khách chỉ có thể đặt lịch hẹn online ít nhất trước 01 ngày so với ngày đặt (*theo ngày làm việc)

Ví dụ: Quý khách muốn đặt lịch hẹn vào ngày 16 tháng 4 thì chỉ có thể đặt đến trước ngày 15 tháng 4.

- Quý khách có thể đặt lịch hẹn online trước 02 tháng.

- Quý khách vui lòng mang theo lịch hẹn có ngày và giờ cụ thể khi đến Trung tâm, Trường hợp đã in giấy hẹn thì không thể thay đổi lịch hẹn.

- Quý khách không được đăng ký nhiều lịch hẹn cho cùng một người. Trường hợp lịch hẹn trùng sẽ bị hủy bỏ.

- Lịch hẹn online hạn chế số người đặt theo từng giờ, 01 đương đơn chỉ được đăng ký 01 giờ hẹn.