Giới thiệu trung tâm

Giới thiệu chung

Trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc được thành lập bởi sự cấp phép của Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Trung tâm đăng ký visa đại diện cho Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận các đơn xin thị thực nhập cảnh vào Hàn Quốc và không phải là cơ quan trực thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc.

Chức năng chủ yếu

(1) Đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tiếp nhận hồ sơ xin thị thực vào Hàn Quốc.

(2) Nhập các thông tin cơ bản và thông tin đính kèm theo tờ khai đăng ký thị thực

(3) Cung cấp dịch vụ đại diện đương đơn nộp hồ sơ xin thị thực (Hộ chiếu, Tờ khai xin cấp visa, hồ sơ đính kèm) cho Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc.

(4) Đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc thu lệ phí visa và phát trả Visa cho các đương đơn.

(5) Thông báo các thông tin liên quan đến hồ sơ, giải đáp các thông tin trên trang Website hoặc qua email, tổng đài điện thoại, tại bàn hướng dẫn, Zalo của Trung tâm đăng ký Visa.

(6) Ngoài ra, Trung tâm cũng cung cấp các dịch vụ khác cho các đương đơn.


Công ty điều hành trung tâm Visa

HanaTour là đơn vị điều hành trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

HanaTour điều hành Trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.